ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8043 Iszkaszentgyörgy, Kastély u. 8. +36 22 596 191 igazgatoiszkaiskola@gmail.com OM: 030117

Iszkaiskola

Fenntartó: Székesfehérvári Tankerületi Központ 8000 Székesfehérvár, Petőfi S. u. 5.

Tisztelt Szülők!

2020.06.03

A Csitáry Emil Művészeti Műhely AMI iskolánkban működő hangszeres zeneoktatására, szintetizátor oktatásra 2020. június 30-ig lehet jelentkezni. A hangszeres órák itt az iskolában, egyéni órarendhez illeszkedően szerveződnek. A külön tájékoztatóban olvashatók a részletes feltételek, tudnivalók:

Tájékoztató és jellaplink új hangszeres oktatásra jelentkezőknek.

A jelentkezéshez online jelentkezési lap áll rendelkezésre.

Elérhető az alábbi linken.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdifHJyb98ZYWZBmMLjra3oLRx28qhkBiGaYPaJs-tNd6Eciw/viewform?usp=sf_link

Szeretettel várom a leendő növendékeket. Ha további kérdése lenne, akkor messengeren, vagy telefonon , e-mailen is elérhető vagyok. ibolyamaria.szonn@gmail.com, 06 20 669-4651

Tisztelettel: Szonn Ibolya Mária

"Te hova mész iskolába az ovi után? -Egy kastélyba!"

2020.05.04

Szeptemberben, mikor újra nyitja kapuit az iszkaszentgyörgyi kastélyiskola, a kis első osztályosaink is tagjai lesznek egy családias, barátságos csapatnak. A természet közelsége biztosítja a nyugalmat, a szabadságot, az intézményi szaktudás és a jó infrastruktúra pedig a megfelelő tudás megszerzését a diákoknak. Vajon hányan mondhatják el magukról, hogy kastélyban tanultak?

bicikli Csúszás
bicikli Csúszás

Beiratkozáshoz tájékoztató szülők részére 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan

2020.04.06

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik. Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza.

Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/ kezdőlap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás menete:

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg. 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

  • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola .
  • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.)

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általánosiskolába, aki nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését – akár online, akár személyesen - akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor (előreláthatólag 2020 szeptember).

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozásesetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe.

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Az ilyen típusú beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség előzetes telefonos egyeztetés alapján. Telefonos elérhetőségünk: (22) 596-191.

Új igazgató a kastélyiskola élén

2020.04.01
Koncz Gábor

2020. január végén eredményesen zárult az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola igazgatói posztjára kiírt pályázat és január 25-től új intézményvezető állt szolgálatba iskolánkban.

Indokolt az új igazgató bemutatkozása, hiszen másik megyéből, 140 km-ről érkezett, így nem sokan ismerhetik eddigi munkásságát, jövőbeli elképzeléseit.

Koncz Gábor biológia-kémia szakos általános iskolai tanár közel 5 évig irányította egy kis Pest megyei falu, Bénye általános iskoláját.

Mi motiválta őt arra, hogy ilyen jelentős lépésre szánja el magát, és az Alföld helyett a Dunántúlon folytassa szakmai pályafutását? – erről kérdezte lapunk Koncz Gábort.

„A jelentős váltás az életemben annak köszönhető, hogy párom, Judit immáron 20 éve él és dolgozik Székesfehérváron. Egy éve határoztuk el, hogy közös életünket itt folytatjuk a jövőben. Szerencsés sorsfordulatot hozott, hogy magánéleti döntésünk egybeesett az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola igazgatói posztjára kiírt pályázat időpontjával, amelyet sikerült elnyernem. Idén leszek 50 éves, 16 éves lányom Budapesten jár középiskolába, 10 éves nevelt fiam pedig Székesfehérváron tanul.

A bényei iskola tanulói és dolgozói létszámai, adottságai nagymértékben hasonlítanak az iszkaszentgyörgyi iskoláéhoz, - kivéve természetesen az egyedülállóan szép kastélykörnyezetet - ezért esett erre az intézményre a választásom. Szeretem a családias hangulatú kis létszámú iskolákat, pályám elején - 1993-ban - is egy ilyen intézményben kezdtem a munkát. De szereztem tapasztalatokat másik, nagylétszámú oktatási intézményben tanárként, valamint az oktatáshoz kötődő egyéb szakterületen is mint például a tankönyvek szerkesztése, valamint szakmai konferenciák rendezése régiós referensként.

Természetszerető és hagyománytisztelő ember vagyok, fontosnak tartom a folytonosságot, hiszen a tradíció híd a múlt is a jövő között. Éppen ezért szeretnék kellő figyelmet fordítani a helyi szokások megtartására, felelevenítésére, továbbvitelére, megismerni a település kis közösségeit, integrálódni azok munkájába, közös programokat megvalósítani velük a gyermekeink javára.

Pályázatomban mottóként a Pálos Rend egyik jelmondatát választottam: „Serva ordinem et ordo servabit te” vagyis „Szolgáld a rendet, és a rend is szolgál téged”. Ezzel is szeretném kifejezni, hogy munkámat a közösség érdekében végzett szolgálatnak tekintem, ugyanakkor azt is, hogy mindenkinek helye van a munkafolyamatban, mindenki hozzá tudja tenni a magáét a sikerhez – a maga helyén, a maga eszközeivel.

Beiktatásom előtti első pozitív tapasztalatom is ehhez kapcsolódik, amikor ismerkedve a helyi viszonyokkal, azt láttam, hogy Iszkaszentgyörgyön mennyire szívén viseli az iskola sorsát, jövőjét a nevelési-oktatási folyamat minden résztvevője, szülőtől a polgármesterig, iskolaigazgatótól a konyhai alkalmazottakig.

Lassan körvonalazódik előttem mekkora feladat a kastélyiskola működésének feltételeit napi szinten megteremteni illetve fenntartani, de ehhez komoly támogatást kapok a Székesfehérvári Tankerületi Központ mellett a települési önkormányzattól, a szülőktől, és a kollégáimtól, akik az elsődleges kapcsolatot jelentik számomra a község szellemi-kulturális életéhez. Segítenek eligazodni az új környezetben, hogy Iszkaszentgyörgyön otthon érezzem magam.

Zárszóként ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, akivel eddig találkoztam azt a melegszívű, és őszinte fogadtatást, amivel felém fordultak. Igyekezni fogok, hogy rászolgáljak mindannyiuk bizalmára.

Tájékoztató - Katolikus hit- és erkölcstan oktatásról

2020.04.01

Kedves Szülők!

Néhány dolgot megtudhatnak rólam, ha az alábbi linket megnyitják, és megkeresik a profilomat. https://www.bodajkikegyhely.hu/hitoktatok

Ma már a gyermekeknek lehetőségük van arra, hogy délelőtt, iskolai keretek között tanulhassanak hittant, ha a szülő a Katolikus hit- és erkölcstant választja májusban a lehetőségek közül.

Az elsős hitoktatás játékos formában történik. Szép új munkatankönyvünk van, sok színezhető képpel, és a későbbiekben egymásra épülő tananyagokkal.

További információk az alábbi dokumentumban olvasható: Katolikus hit- és erkölcstan

Tisztelettel: Behtold Zsuzska hitoktató

Tájékoztató - Református hit- és erkölcstan oktatásról

2020.04.01

Az alábbi dokumentumban Református hit és erkölcstan oktatásról találnak részleteket: Református hit- és erkölcstan.

A leendő elsős diákok szüleinek, akik a beiratkozáskor választás előtt állnak, hogy erkölcstant vagy hit- és erkölcstant válasszanak az alábbi linkre kattintva minden fontos információ megtalálható: Erkölcstan vagy hit- és erkölcstan.

Érdeklődni: Gállné Medveczky Borbála

református lelkész és hitoktató

email: medveczkyborka@gmail.com

Tel: +36 20 507-4044

Tikverőzés órán és élőben

2020.04.01
tikverozes

Rajzórán a mohai tikverőzés hagyományával ismerkedtünk meg a 2. osztályosokkal. Molnár Gyuláné Marcsi néni segítségével álarcot készítettek a gyerekek és beöltözhettek a tikverőzés alakoskodóinak. Egy hét múlva átgyalogoltunk Mohára és élőben is megtapasztaltuk hogyan ápolják ezt a népszokást. Élvezték nagyon a gyerekek, többször repetáztak koromból. Feketén és fáradtan értünk vissza az iskolába.

Cseh Ildikó

További hírekért kattintson IDE

Kréta
eKréta
piramis
Ökoiskola